CÁC NỀN TẢNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC
KB SCHOOL

Giải pháp toàn diện quản lý Trường Học
Phần mềm cung cấp một giải pháp quản lý trường học tổng thể cho khối trường học, không chỉ quản lý các nghiệp vụ kế toán trường học phát sinh mà còn quản lý cũng như tương tác giữa phụ huynh, học sinh với nhà trường trong các nghiệp vụ quản lý Tuyển sinh, Giảng dạy, Thiết bị, Khoản thu, Thư viện, Giáo viên, Y tế, Văn thư,…

QUẢN LÝ HỌC SINH

– Quản lý và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, sơ yếu lý lịch học sinh giúp tra cứu, thống kê nhanh chóng, dễ dàng.

– Quản lý thông tin cá nhân như Họ tên, ngày sinh, giới tính; thông tin liên hệ như số điện thoại (chính, phụ,…), e-mail (chính/phụ), địa chỉ; quản lý nguồn học viên (event, website, Facebook,…).

-Quản lý thông tin của phụ huynh (nếu cần), tạo liên kết với dữ liệu học viên.

-Quản lý tư vấn: nội dung tư vấn, lưu lịch sử tư vấn, đặt lịch hẹn tư vấn.

-Hệ thống cảnh báo nhắc nhở khi đến ngày có lịch hẹn tư vấn học viên.

– Quản lý kết quả thi đầu vào, xếp lớp cho học viên.

– Quản lý học thử của học viên.

– Theo dõi danh sách học viên các lớp, danh sách học viên bảo lưu.

– Nhắc nhở khi học viên vắng nhiều.

– Quản lý, theo dõi kết quả học tập, điểm danh, khen thưởng, kỷ luật… của từng học viên trong toàn bộ khóa học.

– Người quản lý theo dõi được các thay đổi liên quan đến học viên và lớp học như: bảo lưu, chuyển lớp, dồn lớp, chia lại lớp học theo từng trình độ của học.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DÀNH CHO CHA MẸ

Cha mẹ ta có thể thấy được các chức năng giống như của học sinh:
– Quản lý thông tin
– Quản lý học phí
– Kế hoạch học bài
– Tình trạng giáo trình
– Bài tập về nhà
– Tuyến đường xe buýt
– Kết quả bài kiểm tra
– Nhận xét của giáo viên
– Ký túc xá
…..

Giao diện của mẹ có thể quản lý qua App trên điện thoại

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁO VIÊN 

– Quản lý thông tin, trình độ, bằng cấp, hồ sơ của giáo viên.

– Tuyển giáo viên mới.

– Theo dõi quá trình giảng dạy của giáo viên.

– Quản lý số giờ lên lớp của từng giáo viên.

– Ghi nhận thông tin và số giờ có thể giảng dạy của giáo viên.

– Quản lý khen thưởng, kỷ luật của từng giáo viên trong năm.

– Quản lý lương bổng của từng giáo viên.

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

– Lập kế hoạch giảng dạy cho các khóa học sắp khai giảng.

– Sắp xếp giáo viên và phòng học để đảm bảo không bị trùng lặp giờ dạy và phòng học.

– Phân chia học sinh theo đúng trình độ và mong muốn của học viên.

– Theo dõi kế hoạch chi tiết các buổi dạy của từng lớp học theo hệ thống phòng học và ca học.

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ LỚP HỌC

– Phân chia lớp, xếp lớp.
– Phân loại theo từng cấp độ học.
– Quản lý thời khóa biểu.
– Quản lý các thông báo đến toàn lớp theo e-mail, SMS, APP.
– Quản lý kết quả học tập của lớp.
– Chuyển lớp.
– Nhắc nhở khi lớp có học viên mới.
– Lưu trữ thông tin học viên bảo lưu và sắp xếp chuyển lớp khi học viên đi học lại.

QUẢN LÝ THU CHI

– Quản lý thu học phí của học viên.

– Xử lý học phí khi chuyển lớp, bảo lưu, chuyển đổi cho học viên khác.

– Lập và in phiếu thu tiền học phí cho từng học viên.

– Theo dõi được các khoản thu, chi hàng ngày của trung tâm.

– Quản lý tổng quát được tình hình thu chi cho hoạt động của trung tâm.

QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

– Quản lý điểm, kết quả học tập của học viên.
– Tự động tính điểm trung bình của học viên.
– Hệ thống sẽ nhắc nhở đối với các học viên đã hoành thành xong chương trình để chuyển tiếp lên các lớp có trình độ cao hơn.
– Lưu thông tin và kết quả học tập của từng học viên trong hệ thống.

CHUYÊN CẦN VÀ LƯƠNG BỔNG

– Kết xuất bảng lương giáo viên theo kết quả chấm công và lịch giảng dạy.

– Chấm công cho nhân viên theo các hình thức: theo buổi, theo ca, theo tháng, mức lương và thời gian áp dụng.

– Lưu thời gian làm thêm giờ.

– Lưu thông tin thuế, bảo hiểm.

– Lập bảng thanh toán tiền lương dựa trên bảng lương đã tính để chuyển trả lương cho nhân viên.

– Theo dõi, xác nhận việc điều chỉnh tăng, giảm khi có phát sinh.

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM/DÙNG THỬ PHẦN MỀM