Ebook này chia sẻ và hướng dẫn sử dụng chatGPT để cải thiện hiệu quả chiến dịch Email marketing của bạn.

Nội dung của EBook Này

Tăng tốc, nhận hàng ngàn ý tưởng viết email và tối hóa đa tỉ lệ mở email với chatGPT

 • Tăng tỉ lệ mở email (50 prompts)
 • Tối ưu email cho di động (40 prompts)
 • Thử nghiệm và tối ưu email bằng A/B test (50 prompts)
 • Xây dựng phân khúc khách hàng (70 prompts)
 • Thiết kế và tạo mẫu email (40 prompts)
 • Cá nhân hóa email (40 prompts)
 • Báo cáo và số liệu email (50 prompts)
 • Đo lường và phân tích hiệu suất ROI (80 prompts)

Làm thế nào để tải

 1. Điền thông tin của bạn vào dưới form.
 2. Sau đó bạn sẽ được chuyển đến link tải file.

HOÀN THÀNH FORM SAU ĐỂ DOWNLOAD

  ĐĂNG KÝ MUA TÀI KHOẢN CHATGPT CHÍNH CHỦ